• Diaper Bag

    Kung ang pagpapatakbo ng bawat ginamit na lampin sa iyong basurahan sa labas ay maaaring matapos ang bawat pagbabago ng nappy ay iyong pamantayan, ang mga disposable diaper bag ay magbabago sa paraan ng iyong paggawa ng mga bagay. Itapon lamang ang mga maruming diaper sa bag, hintayin itong mapunan at itapon sa basurahan.

    Magbasa pa

GLOBAL CUSTOMER DISTRBUTION